Tedavilerimiz hakkında detaylı bilgi almak için ve Randevu talebi için mesai saatleri içinde : 0242 511 07 47 ‘nolu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Panik Atak Tedavisi

 • Panik Atak Nedir?

  Aniden gelen bir kaygı ve korku hissiyle kişinin değişimlerde bulunması ve telaşa kapılmasına panik atak denir. Hissedilen kaygı ve hislerin çok yoğun olarak yaşanması olarak da ifade edilmektedir.

  Her ne kadar fiziksel etkilere sahip olsa da panik atak hastalığının temel sebebi ruhsal sorunlardır. Başlangıç evresine bakıldığında ruhsal durumların önemli bir etkiye sahip olunduğu görülmektedir. Aniden ortaya çıkmakla birlikte temel bir nedeni olmayan ya da görülemeyen bir kaygı hissine bağlıdır. Bu kaygının belli bir sebebini bulmak güçtür. Ancak belli bir birikmişliğin getirdiği bir durum olarak açıklanması mümkündür. Bundan dolayı da panik atak evresi uzun bir sürece bağlı olarak gerçekleşmektedir. Her ne kadar bir patlama gibi aniden ortaya çıksa da altında çok daha farklı ve derin hususların olduğu bilinmektedir.

 • Panik Atak Belirtileri Nelerdir?

  Panik atağın oluştuğunu belli eden kaygının ne zaman ortaya çıkacağı da tam anlamıyla bilinmemektedir. Çok üzüntülü bir anda oluşabileceği gibi kişinin çok sevinçli bir anında da bu kaygı hissi gelebilmektedir. Bu kaygının oluştuğunu fiziksel değişimler ile anlamak mümkün olmaktadır. Bedende görülen değişimlerin başında yoğunluk gelmektedir. Kalbin çok hızlı bir şekilde çarpması başta olmak üzere hızlı nefes alıp verme, baş dönmesi, terleme gibi belirtiler her atak geçiriminde yüksek ihtimalle yaşanmaktadır. Kaygı olarak ifade edilen durumun geçme süresi on dakikadır. En fazla on beş dakika içinde kaygının giderilmiş olması mümkündür. Ancak yine de fiziksel anlamda yaşanan değişimlerin bu kadar kısa olması söz konusu değildir. Panik atak belirtileri olarak ifade edilen bu hususların kalp krizi ile benzerliği vardır. Bundan dolayı panik atak geçiren kişilerin birçoğu kalp krizi gerekçesiyle hastaneye kaldırılmaktadır.

 • Panik Atak Nedenleri Nelerdir?

  Giderek hızlanan hayatta yaşanılan stresin boyutu da yükselmektedir. İnsanların bir yerlere yetişme kaygısı ve yarış mücadelesi en önemli panik atak nedenleri olarak sıralanabilir. Çocukluktan itibaren başlanılan yarışma duygusuyla hareket etme durumu kişilerin çok daha erken bir şekilde panik atak hastası olmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda görülmektedir ki iş hayatı ya da okul hayatı çok daha yorucu ve stresli olan kişilerde panik atak oluşumu çok daha erken olmaktadır. Bunun için öncelikle hayatın yeniden düzenlenmesi önemlidir.

  Kaygı ve panik gibi oluşumlar her ne kadar insanın doğasında olsa da bunun dozunun iyi ayarlanması sağlanmalıdır. Aksi halde kişinin hayatını kontrol altında tutması çok daha zor olacaktır. İfade edildiği gibi daha çok ruhsal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan panik atak nedenlerinden en önemlisi evrelerde olan büyük çaplı çatışmalardır. Kişinin istemediği bir kişi ile evlenmesi ya da şiddetli geçimsizlik yaşaması önemli sorunlardan bir tanesidir. Bununla birlikte iş hayatından başarısız olunması ya da işini kaybetme korkusu da yine panik duygusunu

  tetiklemektedir. Büyük çaplı heyecanların getirdiği kaygıların da panik atak nedeni olabileceği unutulmamalıdır. Bunların dışında genetik hususlarda etkili olabilmektedir. Her ne kadar çok daha az sayıda olsa da genetik yollar ile panik atağa yatkınlık artabilmektedir. Annesi ya da babasından panik atak olan bir kişinin panik atak yaşaması çok daha büyük olasılık dahilindedir.

 • Panik Atak Nasıl Oluşur?

  Öncelikle ifade edildiği gibi panik atak oluşumu bir kaygı sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu kaygı, her ne kadar ani bir şekilde görülse de bir anda oluşmamaktadır. Giderek büyüyen bir yapı şeklinde olan bu kaygı ile iletiler beynin “amigdala” adlı bölgesinde bir araya gelmektedir. Duyguların denetiminden sorumlu bir bölgede bu kadar çok kaygı iletisinin toplanması panik atak oluşumunu tetiklemektedir. Böylelikle ortaya çıkan korku duygusundan korunmak için vücut, adrenalin salgılamaya başlamaktadır. Adrenalin seviyesinin yükselmesi geçirilen fiziksel değişimlerin oluşmasına neden olmaktadır. Aslında duyulan kaygı ve korkuya karşı bir hazırlık olan bu etki ile kalbin daha hızlı çalışması sağlanmaktadır. Kişinin nefes alıp vermesi de giderek zorlaşmaktadır. Bu durumlar terlemeyi de beraberinde getirmektedir. Bu şekilde başlayan panik atak kısa bir süre içinde etkisini kaybetmektedir.

  Panik atak gelmesi durumunda kişinin bir yere oturması ya da uzanması gereklidir. Herhangi bir duygu yoğunluğunun yaşanmaması için kişinin kendisine telkinde bulunması büyük bir fayda getirebilmektedir. Oluşum sırasında sakin kalınmalıdır. Kafein içeren içecekler başta olmak üzere vücuda zararlı olabilecek gıdalardan uzak durulması da panik atak oluşumu sırasında önemli bir durumdur. Panik atak oluşumu boyunca konuşulması da tavsiye edilmemektedir. Rahat olunması durumunda daha kısa sürede geçmektedir.

 • Panik Atak Tedavisi

  Panik atak her ne kadar önemsiz gibi görünse de birçok hastalığın temel nedenidir. Bundan dolayı ciddiye alınarak tedavi sürecine geçilmesi gereklidir. Yüksek oranlarda kaygıya sahip kişilerin sürekli panik atak geçirmesi vücudu da yıpratmaktadır. Bundan dolayı doğru tedavi yöntemleri kullanılarak panik atak evrelerin azaltılması şarttır. Klinik tedavisi için başvurulması durumunda gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır. Panik atak sahibi kişinin hastalık öyküsünü dinlemek bu açıdan son derece önemlidir. Bunun dışında biyorezonans testleri yapılarak hastalığın ortaya çıkmasına neden olan etkenlerin tespiti yapılmaktadır. Yapılacak işlemler sonucunda her hastaya özel bir rapor çıkarılmaktadır. Panik atak tedavisi kişiye özel olarak uygulanmaktadır. Bundan dolayı aynı işlemler farklı kişiler üzerinde etkili olması söz konusu değildir. Bundan dolayı da mutlaka doğru bir şekilde bütün işlemlerin yapılması son derece önemlidir. Her hastaya uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması için belli birtakım testler yapılmaktadır. Hastanın genel durumu hakkında bilgi almak için yapılan Kompriensiv testleri, istisnasız her hastaya uygulanmaktadır. Bunun sonrasında kişinin hangi gıdalara alerjisinin olduğunu tespit edebilmek içinde gıda intolerans testi yapılmaktadır. Alerji profil testi ve bağırsak flora testleri de yine yapılan diğer testlerdir. En önemli testlerden bir tanesi ise hormon testi olarak ifade edilebilir. Birçok hastalıkta az ya da çok hormon sahibi olunması önemli bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı da panik atak oluşumu sürecinde etki sahibi olması kuvvetle muhtemeldir. Nörotransmitter testi de yine uygulanmaktadır. Nörolojik ve psikolojik hastalıkların tespiti panik atak tedavisinde oldukça önemlidir. Emosyonel ve toksin testleri de yine yapılmaktadır. PH testi de önemsenmesi gereken bir başka çeşittir. Her ne kadar

  farklı şekillerde oluşma durumu mümkün olsa da bu testlerin büyük bir çoğunluğu her panik atak hastası için yapılmaktadır. Böylelikle hastalığın oluşum durumu hakkında bilgi sahibi olunması mümkün olunmaktadır. Yapılacak tedavi de buna bağlı olarak uygulanmaktadır. Sıklıkla geçirilen panik atakların tedavi işlemlerinden sonra önemli bir oranda azalması mümkün olduğu gibi şiddeti de düşürülmektedir. Panik atak tedavisinde önemli bir oranda başarı sağlanması için doğru yöntemlerin uygulanmış olması da son derece önem taşımaktadır. Panik atak rahatsızlığına sahip kişilerin mutlaka profesyonel anlamda tedavi alması da gereklidir. Her ne kadar büyük bir sıkıntı yaratmış olsa da panik atağın geçirilebilir bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.

Kliniğimizde Uygulanan Testler

Tedavi yapılması gerekliliği oluştuğunda artık hastaya bazı testler yapılmalıdır. Bu testler arasında:

 • Kompriensiv test: Genel tarama testidir ve hastanın genel durumu hakkında bilgi verir. Her hastaya uygulanır.
 • Gıda intolerans testi: En önemli testlerdendir. Hastanın hangi gıdalar intoleransı olduğunu tespit eden testtir.
 • Allerji profil testi: Hastanın neye karsı allerjisi olduğunu belirleyen testtir.
 • Bağırsak flora testi : Bütün hastalıklarda bağırsak florası hastalığın oluşmasında asıl etkendir. Bu test ile kişinin bağırsak florası değerlendirilmektedir. Her hastalıkta değerlendirilen bir testtir.
 • Ağır metal testi:Vücuttaki ağır metalleri tespit eden testtir. Ağır metaller, bağırsak florasının bozulmasında etkendir (toksik etki yapar), Hormon salgılayan glandlarda(bezlerde) birikerek bezlerin işlevini bozarak hastalığa sebep oluşturur. Sinir sistemi , (yağ dokusu) beyin, omirilik, periferik sinir sistemi dokularında birikirek hastalık oluşturur.
 • Hormon testi: En önemli testlerdendir, hormonlar vücudumuzu idare eden gizli patronlardır. Çoğu hastalıkta azlığı veya çokluğu ile işin içindedir.
 • Nörotransmitter testi: Vücuttaki seratonin, histamin, dopamine vs. nin düzeylerine bakılır. Allerjik hastalıklarda (ektopik dermatit, alerji , ürtiker vs), nörolojik hastalıklarda, (parkinson vs.), psikolojik hastalıklarda (şizofren, depresyon, panik atak, anksiyete vs), başağrılarında (migren vs.), tanı değeri çok yüksektir.
 • Emosyonel test : Bazı hastalıkların sebebi yaşanan duygusal değişimlerdir.
 • Toksin testi : Vücudumuza herhangi bir yolla giren toksinleri tespit etmede bu testi kullanırız. Toksinler daha çok solunum yoluyla alınır. Bunlar arasınsda, kimyasal toksinler, radyoaktivite, elektriksel stress sayılabilir.
 • PH testi : Vücudun pH sını belirleyen bir testtir, oldukça önemlidir. Vücudumuz normal pH nın dışına çıktığı zaman hastalıklar ortaya çıkar.

Tüm bu testlerle hastalıkların etkenleri tespit edilir. Elde edilen sonuçlarla hastalara özel olarak tedavi seçenekleri uygulanır. Özellikle vücut için zararlı olan gıdanın diyetten çıkarılması gereklidir. Tedavide gerekli olan ve eksik kalan mineral, vitamin desteğinin sağlanması ile birlikte de gerekli düzenlemeler yapılır. Bunların yanı sıra toksik olan maddeler detox yöntemleri ve çelesyon ile vücuttan temizlenmektedir.

Bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra ACUGRAPH cihazı da kullanılmaktadır. Bu cihaz hastaları Çin tıbbı açısından değerlendirmektedir. Vücut içerisinde klinik testlerle yapılan tetkiklerde bulunan eksikler, bu cihaz ile yapıldığında enerji eksikliği olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelere göre de çeşitli akupunktur tedavileri yapılmaktadır. Tek kullanımlık iğnelerle yapılan tedavilerde de alerjik hastalıklarda etkili sonuçlar alınabilmektedir.

Dr. Recep ÇELİK’ten Randevu Alın

Adınız Soyadınız (Gerekli)

E-posta Adresiniz (Gerekli)

Telefon Numaranız

Hastalığınız

Doktor

Tarih

Rahatsızlığınız hakkında bilgiler