Tedavilerimiz hakkında detaylı bilgi almak için ve Randevu talebi için mesai saatleri içinde : 0242 511 07 47 ‘nolu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Myastenia Gravis Tedavisi

 • Mynestina Gravis Nedir?

  İstemli hareket eden bazı kaslarda görülen çabuk yorulma ve güçsüzlük olarak açıklanan rahatsızlık birçok kişide görülebilmektedir. Genel anlamda kas hastalığı olarak da ifade edilen rahatsızlığın ileri yaşlarda görülme oranı çok daha yüksektir. Bununla birlikte erkeklere oranla da kadınlarda daha sık rastlanılmaktadır.

 • Mynestina Gravis Nedenleri Nelerdir?

  Yapılan incelemeler ve araştırmalar ile anlaşılmaktadır ki hastalığın tam olarak neden kaynaklandığı bilinmemektedir. Hastalarda yapılan incelemelerde sadece kaslarda sorunların oluştuğu görülmektedir. Bunun dışında merkez sinir sistemine ait bir problem tespit edilemediği gibi bazı durumlardan dolayı daha da ağır bir konuma gelebildiği de görülmektedir. Kişinin ağır bir enfeksiyon rahatsızlığı geçirmesi ya da yüksek derecede fiziksel zorlanma durumları hastalığın daha da şiddetlenmesine neden olmaktadır. Kadınlarda gebelikte bu hastalığın şiddetini yükselten bir neden olarak söylenebilir.

 • Mynestina Gravis Belirtileri Nelerdir?

  Öncelikle belirtisi kas gücünde meydana gelen azalmadır. Bu azalmanın boyutu her geçen çok daha artmaktadır. Kasların sahip olduğu gücün azalmasıyla önemli bir oranda hareket kaybı da oluşmaktadır. Kişinin dinlenmesiyle kasın sahip olduğu güç belli bir oranda yeniden kazanılır. Yavaş bir başlangıcı olsa da hastalığın her geçen gün çok daha belirginleştiği görülmektedir. Ruhsal bir gerilim veya solunum yolları enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar tetikleyici etki yapabilmektedir. Göz kaslarında belirli oranda bir yorgunluk ilk belirtilerden sayılmaktadır. Bunun dışında yüz, altçene bölgesi, boğan ve boyun kaslarında da belirtiler oluşabilmektedir. Göz kapağında yer alan kasların hareket gücü kaybolduğundan gözyuvarı felci oluşabilmektedir. Böylelikle göz kontrol edilmekte zorlanılan ilk organ olur. Boyun hareketinin yapan kaslar, kürek kemiği kasları ve kalçanın bükücü kasları da etkileyen kısımlardır.

  Göz bölgesinde görülen belirtiler ise çift görme ve göz kapağı düşmesidir. Güneş ışığından etkilenilmesiyle bu belirtiler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte yüz bölgesinde de belirtiler olmaktadır. Yüz hareketlerinin doğru bir şekilde istenildiği yapılması zorlaşır. Tam olarak ifade edilemeyen hareketlerin oluşumu görülür ve kontrol edilmesi giderek zorlaşır. Altçene aşağı doğru sarkma eğiliminde olduğundan kişinin eliyle çenesini desteklemesi gerekebilir. Bundan dolayı da sert besinlerin çiğnenmesi mümkün olmamaktadır. Lokmaların yutulması da hasta tarafından artık çok zor bir şekilde yapılmaktadır. Konuşma yetisi de giderek azalır. Konuşma yapması önemli bir mesele haline gelir. Bununla birlikte belirtilerin büyük oranda akşam saatlerinde daha da belirginleşmesi de görülmektedir. Güç kaybı yaşanan kaslarda doku gerilemesi de görülmektedir. Düz kaslar ve kalp kasının herhangi bir etkilenme yaşaması söz konusu değilken kiriş reflekslerinin bozulması ise bazı durumlarda yaşanan belirtilerdendir.

 • Mynestina Gravis Teşhisi Nasıl Konulur?

  Birtakım belirtilere sahip olunmasından sonra belli bir gidişat takip edilmektedir. Daha sonrasında ise tanı konulma süreci başlamaktadır. Hastalığın gidişinde önemli oranda değişiklikler görülme olasılığı da bir hayli yüksektir. Çünkü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkması ya da belirginleşmesi belli bir sürede olmamaktadır. Zaman açısından oldukça uzun süreli olması da mümkündür. Bazı durumlarda tek bir kas grubunda yayılma şeklinde

  görülürken bazı durumlarda ise çeşitli kas bölgelerinde oluşum evrelerini tamamlamış olabilmektedir. Herhangi bir müdahaleye gerek olmadan da hastalıkta gerileme mümkündür. Ancak iki aydan uzun süre oluşumun devam etmesi halinde hastalığın düzelme şansı çok daha zorlaşmaktadır. İlk yılda olası bir düzelme eğilimi olmaması durumunda büyük bir beklentiye girilmeden tanı ve teşhis yapılmaktadır. Ayrıca ölüm risk oranı da ilk yıl içinde daha yüksektir.

  Yüz kaslarından değişim olması durumunda hemen tanı konulmaktadır. Ayrıca kaslarda belirgin bir şekilde görülen yorgunlukta tanı açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte ağır işlemlerde kol ve bacak kaslarının yetersiz gelmesi de önemli bir başka tanı belirtisidir. Gözlerin durumu da erken tanı için son derece önem arz etmektedir. Çünkü ilk baş belirtilerin göz bölgesinde olması bu durumu beraberinde getirmektedir. Yapılacak tanı ile birlikte tedavi sürecinin de erkenden başlaması hastalığın geçirilmesinde önemlidir. Ancak tam tanı konulamaması durumunda ise elektromiyografi ya da farklı ilaçların sonuçları değerlendirilmektedir. Elektromiyografi ile sinir hastalıkları ile ayrımında önemlidir. Çünkü ifade edildiği gibi bu rahatsızlığın temel sebebi kaslar ile ilgilidir. Herhangi bir sinirsel bozuklukta hastalık evresinin hiçbir döneminde görülmemektedir. Ayrıca tanı konmasında kesinlik önemlidir. Bazı kas iltihaplanmalarının da belirtileri büyük ölçüde benzerlik gösterebilmektedir. Bu durumda ayrım yapılabilmesi için bazı tetkikler şarttır. Bunun içinde kas biyopsisi alınması çoğunlukla görülen işlemlerin başında gelmektedir. Damar içine Neostigmin verilmesi de bir başka tanı bulma şekli olarak da ifade edilebilir. Verilecek bu ilaç ile yaşanan güç kaybının düşmesi durumunda tanı konulabilir. Nevrasteni olgulardan olan güç kaybı ve yorgunluk çoğunlukla görülmektedir. Ancak yutmada zorlanma ya da göz kapak kaslarında yaşanan sorunlar nevrasteni hastalarında görülmemektedir. Göz kaslarında yaşanan belirtilerin ilaçlara yanıt vermesi uzun sürebilir. Bazı durumlarda ise hiç olmayabilir. Bu durumlarda farklı bir göz kasının incelenmesi gereklidir. Aksi halde konulacak tanı yanlış olabilmektedir. Tanının kesinleşmesiyle tedavi süreci başlamaktadır. Bundan dolayı da mutlaka konulan tanıdan emin olunması gereklidir. Aksi halde uzun bir süre alacak olan tedavi sürecinde başarılı olunma ihtimali çok düşük kalabilir.

 • Mynestina Gravis Tedavisi

  Kliniğimizde Dr. Recep ÇELİK tarafından muayene edilen ve gerekli testler yapıldıkdan sonra Mynestina Gravis teşhisi konulan hastalara doktorumuzun hastaya özel belirlediği tedavi programı uygulanarak tedavi aşamasına geçilir ve hastalığın tedavisi gerçekleştirilir.

Kliniğimizde Uygulanan Testler

Tedavi yapılması gerekliliği oluştuğunda artık hastaya bazı testler yapılmalıdır. Bu testler arasında:

 • Kompriensiv test: Genel tarama testidir ve hastanın genel durumu hakkında bilgi verir. Her hastaya uygulanır.
 • Gıda intolerans testi: En önemli testlerdendir. Hastanın hangi gıdalar intoleransı olduğunu tespit eden testtir.
 • Allerji profil testi: Hastanın neye karsı allerjisi olduğunu belirleyen testtir.
 • Bağırsak flora testi : Bütün hastalıklarda bağırsak florası hastalığın oluşmasında asıl etkendir. Bu test ile kişinin bağırsak florası değerlendirilmektedir. Her hastalıkta değerlendirilen bir testtir.
 • Ağır metal testi:Vücuttaki ağır metalleri tespit eden testtir. Ağır metaller, bağırsak florasının bozulmasında etkendir (toksik etki yapar), Hormon salgılayan glandlarda(bezlerde) birikerek bezlerin işlevini bozarak hastalığa sebep oluşturur. Sinir sistemi , (yağ dokusu) beyin, omirilik, periferik sinir sistemi dokularında birikirek hastalık oluşturur.
 • Hormon testi: En önemli testlerdendir, hormonlar vücudumuzu idare eden gizli patronlardır. Çoğu hastalıkta azlığı veya çokluğu ile işin içindedir.
 • Nörotransmitter testi: Vücuttaki seratonin, histamin, dopamine vs. nin düzeylerine bakılır. Allerjik hastalıklarda (ektopik dermatit, alerji , ürtiker vs), nörolojik hastalıklarda, (parkinson vs.), psikolojik hastalıklarda (şizofren, depresyon, panik atak, anksiyete vs), başağrılarında (migren vs.), tanı değeri çok yüksektir.
 • Emosyonel test : Bazı hastalıkların sebebi yaşanan duygusal değişimlerdir.
 • Toksin testi : Vücudumuza herhangi bir yolla giren toksinleri tespit etmede bu testi kullanırız. Toksinler daha çok solunum yoluyla alınır. Bunlar arasınsda, kimyasal toksinler, radyoaktivite, elektriksel stress sayılabilir.
 • PH testi : Vücudun pH sını belirleyen bir testtir, oldukça önemlidir. Vücudumuz normal pH nın dışına çıktığı zaman hastalıklar ortaya çıkar.

Tüm bu testlerle hastalıkların etkenleri tespit edilir. Elde edilen sonuçlarla hastalara özel olarak tedavi seçenekleri uygulanır. Özellikle vücut için zararlı olan gıdanın diyetten çıkarılması gereklidir. Tedavide gerekli olan ve eksik kalan mineral, vitamin desteğinin sağlanması ile birlikte de gerekli düzenlemeler yapılır. Bunların yanı sıra toksik olan maddeler detox yöntemleri ve çelesyon ile vücuttan temizlenmektedir.

Bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra ACUGRAPH cihazı da kullanılmaktadır. Bu cihaz hastaları Çin tıbbı açısından değerlendirmektedir. Vücut içerisinde klinik testlerle yapılan tetkiklerde bulunan eksikler, bu cihaz ile yapıldığında enerji eksikliği olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelere göre de çeşitli akupunktur tedavileri yapılmaktadır. Tek kullanımlık iğnelerle yapılan tedavilerde de alerjik hastalıklarda etkili sonuçlar alınabilmektedir.

Dr. Recep ÇELİK’ten Randevu Alın

Adınız Soyadınız (Gerekli)

E-posta Adresiniz (Gerekli)

Telefon Numaranız

Hastalığınız

Doktor

Tarih

Rahatsızlığınız hakkında bilgiler